חזרה

תוצאות חיפוש

חיפוש בשדה: שם מחבר=שטרים,מיכאל.

14 כותרים נמצאו (1 עמודים). מציג תוצאות:1-14

מס. כותר מחבר מספר עותק תאריך פרסום מס' מיון
1 השפעת הדישון החנקני על איכות היין ועוצמת הצימוח שלהגפן. בובדו,בן-עמי.סלון,יואל.שטרים,מיכאל.עריכה: סיגלר,ט.50058  1982 87246 מטעים
2 תצפית בזית - נאות גולן. שטרים,מיכאל.עריכה: ועדת הנוטעים רמת הגולן49834  3/1982 87022 מטעים
3 סיכום סקר איכות היין בגולן בשנת 1982. שטרים,מיכאל.עריכה: ועדת הנוטעים רמת הגולן49833  3/1982 87021 מטעים
4 בדיקת הפריה והאבקה באבוקדו. שטרים,מיכאל.עריכה: ועדת הנוטעים רמת הגולן49829  3/1982 87017 מטעים
5 סיכום עונת מעקב המלחה באבוקדו. שטרים,מיכאל.עריכה: ועדת הנוטעים רמת הגולן49828  3/1982 87016 מטעים
6 ניצול קולחים ממערכות טיהור מקומיות ביישובי ההר קליין,יצחק.פיין,פנחס.שטרים,מיכאל.מני,יאיר.פנברשטיין,לובה.בן נון,זאב.49690  1999 99772 כללי
7 סיכום עונת בציר 98 תוצאות ניסיונות השקיה ברמת ערד קליין,יצחק.שטרים,מיכאל.מני,יאיר.פנברשטיין,לובה.שפירא,רוני.לוי,משה.ברונר,משה.צוריאל,רון.אורון,גדעון.גילרמן,לאוניד.49689  1999 99771 כללי
8 השקיית גפן יין במים מושבים ברמת ערד - 1998 קליין,יצחק.שטרים,מיכאל.פנברשטיין,לובה.מנייאיר.אורון,גדעון.גילרמן,לאוניד.שפירא,רוני.לוי,משה.ברונר,משה.צוריאל,רון.עריכה: מופ ההר המרכזי - קופסא - 1 סיכום מחקרים 1997-9849666  1998 98734 כללי
9 השפעת השקיה במים מושבים על איכות יין מרלו וקברנהברמת ערד. קליין,יצחק.שפירא,רוני.שטרים,מיכאל.אורון,גדעון.עריכה: מופ ההר המרכזי - קופסא - 1 סיכום מחקרים 1997-9849665  1998 98733 כללי
10 יצירת זני שקד בעלי הפריה עצמית, מתאימים לתנאי הארץ אשדת,יובל.שטרים,מיכאל.שפיגל-רואי,פנחס.48711  1997 97268 מטעים
11 שיפור איכות פרי אפרסמון באמצעות הזנה אשלגניתחנקנית. - דו"ח שנתי 1988 קליין,יצחק.פנברשטיין,לובה.מני,יאיר.שטרים,מיכאל.בן אריה,רות.זילברשטיין,מרים.48434  1998 98337 מטעים
12 יצירת זני שקד בעלי הפריה עצמית, מתאימים לתנאי הארץ אשדת,יובל.שטרים,מיכאל.שפיגל-רואי,פנחס.25783  1995 95241 מטעים
13 נטיעת כרם יין 1997 זהבי,תירצה.שטרים,מיכאל.סריג,פיני.עריכה: שהמ19521  1997 97068 מטעים
14 זנים חדשים של ענבים העמידים בפני מחלות. שטרים,מיכאל.רייש,ברוס.עריכה: ישעיהו קובץ16458  11/1996 96147 מטעים
חזרה